top of page

De doelstelling van Vista Nova is meer kwaliteit van leven door anders te leren denken, bekijken en ervaren. 

Problemen

Vista Nova richt zich op behandeling van volwassenen via cognitieve gedragstherapie en systeemtherapie.

U kunt bij mij terecht voor behandeling van: 

  • Angst, zoals paniekstoornis, fobieën, piekerstoornis, sociale angst; 

  • Trauma, complexe rouwverwerking.

  • Lichamelijke onbegrepen klachten, zoals somatisatie stoornis, somatoforme stoornis, pijnstoornis, hypochondrie. 

  • Dwang

  • Depressie

  • Persoonlijkheidsproblematiek, zoals een vast patroon van dwangmatigheid en hoge eisen stellen, of ontwijken in het omgaan met anderen, of afhankelijkheid, of zelfondermijning. 

 

​Ook kunt u bij Vista Nova terecht als er sprake is van een combinatie van problemen 

bottom of page