top of page

CONTACT 

Aanmelden:

Informatie verkrijgen kan telefonisch.

Houd er wel rekening mee dat er op het moment                                     

een aanmeldstop is wegens wachttijden die hoger zijn dan de treeknormen. Vanaf het moment van intake wordt direct behandeld, er is dus geen behandelwachttijd¹.

Telefoon: 06-44012614 

Bereikbaarheid bij spoed

Indien u eerder dan uw volgende afspraak een telefonisch consult nodig heeft dan kunt u bellen en neem ik binnen 24 uur contact me u op (dit geldt ook tijdens mijn vakanties).

In geval van een acute crisis kunt u contact opnemen met uw (dienstdoende) huisarts of

buiten kantooruren (dus ook in de nacht) met de Huisartsenpost regio Rijnland

(088 427 4700). Mocht u buiten de regio Rijnland wonen kunt u contact opnemen met de huisartsenpost in uw regio.

(29 mei 2024)

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een andere zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. 4 en 10 weken zijn namelijk de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen)

1

bottom of page