top of page

De Praktijk

Achtergrond

 

Vista Nova is een solospraktijk van Mandy Niels. Zij is BIG-geregistreerd psychotherapeut en heeft een opleiding in psychotherapie aan volwassenen en aan kinderen en jeugdigen gevolgd. Ook is ze GZ-psycholoog met specialisatie klinische psychologie.

Zij heeft zich gespecialiseerd in diverse vormen van cognitieve gedragstherapie bij volwassenen. Zo kunnen op grond van iemands problemen, psychische structuur en voorkeur de best passende technieken worden gekozen. Gegeven het belang van de interactie tussen mensen en hun omgeving heeft zij zich tevens bekwaamd in systeemtherapie, in het bijzonder in intergenerationele systeemtherapie. Zij is senior schematherapeut (specialisatie c-cluster persoonlijkheidsstoornissen). Verder heeft ze zich verdiept in diverse (sub)culturele en religieuze achtergronden.

In de afgelopen bijna dertig jaar dat ze werkzaam is heeft ze zich extra gespecialiseerd op de volgende probleemgebieden:

  • Angststoornissen

  • Pijnstoornissen

  • Tweede-generatie oorlogsproblematiek

  • Migratieproblematiek

  • Behandeling van adolescenten en jongvolwassenen binnen de gezinscontext

  • Het tegelijk voorkomen van eetstoornissen en c-cluster persoonlijkheidsproblematiek

  • Het tegelijk voorkomen van emotionele problematiek, en/of c-cluster persoonlijkheidsproblematiek en/of ADD/ADHD

  • Het behandelen van dwangklachten binnen de relationele context

Kwaliteit

Mandy Niels is BIG-geregistreerd en lid van de volgende beroepsverenigingen: NIP, VGCt, LVVP, CVPPP, VSt.

Zij werkt volgens de kwaliteitsnormen die aan deze registraties en het lidmaatschap van de verenigingen verbonden zijn. Hierbij horen nascholing en intervisie, en inhoudelijk feedback geven op elkaars werk.

Haar kwaliteitsstatuut is hier te vinden.

Christelijke hulpverlening

Haar missie is het verlenen van christelijke zorg met als uitgangspunt de Bijbel, God's Woord. Zij werkt vanuit een christelijke levensovertuiging, hetgeen tot uiting komt in de behandelrelatie, indicatiestelling, behandelplan en toepassing van behandeltechnieken. Ze heeft een brede ervaring met het geven van psychotherapie aan cliënten afkomstig van verschillende christelijke denominaties.

www.ikzoekchristelijkehulp.nl

Behandelprocedure

Via klachteninventarisatie en diagnostiek komen we samen met u tot een behandelplan. Dit behandeplan kan op grond van geregelde evaluaties aangepast worden. Ter ondersteuning van de diagnostiek en evaluaties wordt gebruikt gemaakt van ROM, waarbij via terugkerend afgenomen vragenlijsten de voortgang van de behandeling kan worden bekeken. Samenwerking staat voorop. Samen beslissen we binnen de randvoorwaarden over het beloop van de behandeling  (shared decision making). Daarom is het heel belangrijk dat u zich vrij voelt het ook aan te geven als u onvrede ervaart. Wij proberen hier dan samen uit te komen. Indien dit onverhoopt niet lukt is klachtenbemiddeling mogelijk via de LVVP. Hier kan ook een klacht worden ingediend. Voor gedetailleerde informatie over behandeling door een vrijgevestigd psychotherapeut kunt u de brochure van de website van de LVVP downloaden.

Cognitieve gedragstherapie:

Cognitieve gedragstherapie leert mensen om anders te leren denken of kijken. Hierdoor gaan ze zich beter voelen, bijvoorbeeld minder depressief, angstig of boos. Ze kunnen zich dan ook gaan gedragen zoals ze graag willen, zoals beter omgaan met anderen, niet meer gedwongen opruimen, durven reizen met de trein, een presentatie durven geven. ​

 

Vergoeding:

Voor het geven van psychotherapie heeft Vista Nova contracten met diverse zorgverzekeraars afgesloten, zowel voor generalistische basis-ggz (GB-GGZ) als voor gespecialiseerde ggz (S-GGZ). In het laatste geval is langere behandeling nodig, omdat er meerdere en/of ingewikkelde problemen zijn, of omdat het gaat om belemmerende manieren van denken die hun oorsprong vinden in de jeugd en in de persoonlijkheid verankerd zijn geraakt.

 

Om in aanmerking te komen voor vergoeding is een verwijsbrief van de huisarts nodig. Indien er geen contract met uw verzekeraar is afgesloten moet u een gedeelte van de behandeling zelf betalen. In alle gevallen geldt dat "het eigen risico” wordt aangesproken. Zie voor verdere informatie de voorwaarden van uw verzekeringspolis.

Voor 2024 zijn contracten afgesloten met de volgende zorgverzekeringskoepels:

ASR, CZ, DSW, ONVZ, Salland, VGZ, Zilveren Kruis en Zorg en Zekerheid.

Controleer of uw verzekering onder één van deze koepels valt.

Voor de tarieven die gehanteerd worden indien er geen contract is zie het volgende bestand: 

Bij afzegging door overmacht wordt geen vergoeding in rekening gebracht. Indien hier geen sprake van is en de afspraak is niet minimaal 24 uur van tevoren geannuleerd wordt een no-show tarief van €50,- in rekening gebracht, hetgeen ook niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar.

bottom of page